Våra tjänster

DU HAR EN TANKE –
VI HAR EN IDÉ

Du har behov av att presentera ditt företags produkter och tillverkning.

Du har en tanke kring vad du vill uppnå. Kanske genom en broschyr, ny hemsida eller varför inte en video, som du lätt kan skicka ut till kunder och intressenter.

Vi kan hjälpa dig genom att föreslå olika alternativ och omsätta idén i praktiken.

Du ska kanske ordna en trevlig fest, bröllop eller dop och ha vill ha det dokumenterat.

Du drömmer om att göra en musikvideo, vill filma dina golfsvingar, danssteg eller löparstil.

Vi förverkligar dina drömmar!

DU HAR ETT ÖNSKEMÅL –
VI TOLKAR DET

Oavsett om det gäller en ny hemsida eller ett utskick så är målet det samma – att du som kund ska få en optimal synlighet i det medium du har valt.

Vi kan erbjuda dig en rad tjänster – men alla har samma mål: Att ge dig som kund valuta för pengarna.

Vi tror på en marknadsföring där man syns i flera medier och där de olika kanalerna hjälper varandratill en ökad exponering.

Vi hjälper dig med allt från marknadsföringsmaterial, video- och reklamfilm till ny webbplats, texter till det lilla visitkortet.

DU GÖR EN BESTÄLLNING –
VI LEVERERAR DEN

När du känner dig nöjd med vårt förslag, gör du en beställning!

Men innan vi påbörjar arbetet presenterar vi en beräknad tidsåtgång och ger dig ett kostnadsförslag. Vi fortsätter dialogen med dig, under produktionen, för att säkerställa att vi levererar det du beställt.

MÅNGA TJÄNSTER, SAMMA MÅL

Vi kan erbjuda dig en rad tjänster – men alla har samma mål: Att ge dig som kund valuta för pengarna.

Vi tror på en marknadsföring där man syns i flera medier och där de olika kanalerna hjälper varandra till en ökad exponering.

Oavsett om det gäller en ny hemsida eller ett utskick så är målet det samma – att du som kund ska få en optimal synlighet i det medium du har valt.

Vi hjälper dig med allt från marknadsföringsmaterial, video- och reklamfilm till ny webbplats, texter och det lilla visitkortet.

Varmt välkommen att kontakta oss!